top of page

Service Canada - Information for Ukrainian Newcomers

ENGLISH:


At Woolwich Community Health Centre, our commitment to fostering an inclusive and supportive community extends beyond healthcare. Recently, we had the privilege of hosting Jaime Graham from Service Canada, accompanied by a Ukrainian translator, to provide valuable information on the array of newcomer services and benefits available to our diverse community.


Navigating a new country can be overwhelming, and understanding the various services offered by the Canadian government is crucial for newcomers. Jaime Graham, a representative from Service Canada, facilitated an informative session shedding light on essential aspects such as Old Age Security and Canada Pension Plan, Social Insurance Number, Employment Insurance, Passport, Biometrics and Immigration, Canadian Dental Plan, and more.


The discussion delved into the significance of acquiring a Social Insurance Number (SIN) and how it acts as a key identifier for various government services. Understanding the intricacies of the Old Age Security and Canada Pension Plan was particularly beneficial for seniors among the newcomers, offering insights into the financial support available during their retirement years.


Jaime Graham also covered topics related to employment, such as the online job portal and Employment Insurance and the importance of obtaining proper documentation for passport, biometrics, and immigration processes. This information proved invaluable for newcomers seeking employment opportunities and navigating the complexities of immigration requirements.


The session also touched upon the upcoming new Canadian Dental Plan. Information on how newcomers can access and benefit from this healthcare service added another layer of support for those settling into their new lives in Canada.


The collaborative effort between Woolwich Community Health Centre and Service Canada exemplifies the power of community partnerships in creating a welcoming environment for newcomers. By providing a platform for individuals to learn about the essential services available to them, we contribute to their successful integration into Canadian society.


Please take a look at the resources provided by Service Canada below. Ukrainian translation to follow.


UKRAINIAN:


У Центрі здоров'я громади Вулвіч наше зобов'язання до розвитку інклюзивної та підтримуючої спільноти виходить за межі охорони здоров'я. Недавно ми мали честь приймати Джеймі Ґрехема з Сервіс Канада, супроводжуваного перекладачем з української, щоб надати цінну інформацію про різноманітні послуги та пільги для новоприбулих, доступні нашій різноманітній громаді.

Навігація в новій країні може бути приголомшливою, і розуміння різних послуг, які надає канадська влада, є важливим для новоприбулих. Джеймі Ґрехем, представник Сервісу Канади, провів інформативну сесію, висвітлюючи суттєві аспекти, такі як пенсії за віком і план пенсій Канади, номер соціального страхування, страхування відповідальності працедавців, паспорт, біометрія та імміграція, канадський стоматологічний план та багато іншого.

Обговорення охопило важливість отримання номера соціального страхування (SIN) і його ролі як ключового ідентифікатора для різних урядових послуг. Розуміння тонкощів пенсій за віком і плану пенсій Канади було особливо корисним для літніх серед новоприбулих, надаючи важливі відомості про фінансову підтримку, доступну під час їхніх років на пенсії.

Джеймі Ґрехем також охопив теми, пов'язані з працевлаштуванням, такі як онлайн-портал з роботою і страхування відповідальності працедавців, і важливість отримання належної документації для проходження паспортних, біометричних та імміграційних процедур. Ця інформація виявилася безцінною для новоприбулих, які шукають можливості працевлаштування та орієнтуються в складних вимогах імміграції.

Сесія також зачіпала майбутній канадський стоматологічний план. Інформація про те, як новоприбулі можуть скористатися цією медичною послугою, додала ще один шар підтримки для тих, хто адаптується до нового життя в Канаді.

Спільний напружений внесок Центру здоров'я громади Вулвіч та Сервісу Канади відображає силу громадських партнерств у створенні гостинного середовища для новоприбулих. Надаючи платформу для вивчення основних послуг, доступних їм, ми сприяємо їхній успішній інтеграції в канадське суспільство.

Запрошуємо ознайомитися з ресурсами, наданими Сервісом Канади нижче.


2541-Programs-Services-2023_EN
.pdf
Download PDF • 208KB


ProtectingSIN_EN
.pdf
Download PDF • 317KB

SIN_NewComers_EN (1)
.pdf
Download PDF • 251KB

SIN_NewComers_UKR
.pdf
Download PDF • 259KB

CDCP-Pamphlet_EN
.pdf
Download PDF • 664KB

CDCP-ApplicationGuide_EN
.pdf
Download PDF • 1.71MB

Protecting-SIN_UKR (1)
.pdf
Download PDF • 371KB

CDCP-POSTER_EN
.pdf
Download PDF • 442KB

Comments


bottom of page